Friday, 12/08/2022 - 15:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Úc Kỳ

GIÁO ÁN: PTNT: NHẬN BIẾT MÀU XANH MÀU ĐỎ. LỨA TUỔI 24 - 36 THÁNG

GIÁO ÁN

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên

Tên bài: Nhận biết màu xanh màu đỏ

Lứa tuổi: 24 – 36 tháng

Ngày soạn: 11/04/2022

Ngày dạy: 14/04/2022

Người day: Dương Thị

I. Mục đích, yêu cầu

  1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phân biệt được màu đỏ, màu xanh.

- Trẻ chọn được màu đỏ, màu xanh đúng theo yêu cầu của cô.

  1. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ.

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

  1. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

II. Chuẩn bị

  1. Đồ dùng của cô:

- Một hộp quà, 1 chiếc hộp màu xanh, 1 chiếc hộp màu đỏ.

- 1 ông mặt trời màu đỏ, 1 ông mặt trời màu xanh.

- Một số ông mặt trời màu đỏ, ông mặt trời màu xanh để trẻ chơi trò chơi.

- Hai rổ màu đỏ, hai rổ màu xanh.

- Nhạc bài hát: Mùa hè đến.

  1. Đồ dùng của trẻ:

- 1 chiếc hộp màu đỏ, 1 chiếc hộp màu xanh.

- 1 ông mặt trời màu đỏ, 1 ông mặt trời màu xanh.

III.Tiến trình tổ chức

      * Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Các con ơi! Hôm nay lớp mình có các bác các cô đến thăm lớp chúng mình và xem chúng mình học có giỏi không đấy, chúng mình cùng chào các bác các cô nào.

- Hôm nay cô có món quà tặng lớp chúng mình. Muốn biết trong món quà có gì cô cháu mình cùng mở nhé.

     * Hoạt động 2: Nhận biết, phân biệt màu đỏ-màu xanh

- Cô mời chúng mình ngồi đẹp để cô mở quà nhé.

- Cô có chiếc hộp màu gì? (Chiếc hộp màu đỏ)

- Còn có một chiếc hộp nữa đấy! Chiếc hộp màu gì?

- Đây là món quà gì?

- Ông mặt trời màu gì? (Ông mặt trời)

- Cô còn có một ông mặt trời nữa đấy!

- Ông mặt trời màu gì đây?

- Các con ạ, cô sẽ đ ông mặt trời màu đỏ vào chiếc hộp màu đỏ.

- Ông mặt trời màu xanh để vào chiếc hộp màu gì?

- Bây giờ cô sẽ tặng cho lớp mình mỗi bạn một rổ quà.

- Các con hãy nhìn xem các con có những món quà gì?

- Cô có chiếc hộp màu gì? (Màu đỏ)

- Chiếc hộp màu đỏ của chúng mình đâu?

- Cô có chiếc hộp màu gì?  (Màu xanh)

- Bạn nào có chiếc hộp màu xanh giơ lên nào?

- Cô có ông mặt trời màu gì? (Màu đỏ)

- Ông mặt trời màu đỏ của chúng mình đâu?

- Cô có ông mặt trời màu gì? (Màu xanh)

- Bạn nào có ông mặt trời màu xanh giơ cao nào?

- Các con hãy để ông mặt trời màu đỏ vào chiếc hộp màu đỏ, ông mặt trời màu xanh để vào chiếc hộp màu xanh nào.

- Bây giờ các con hãy giúp cô mang chiếc hộp màu đỏ để lên rổ màu đỏ, mang chiếc hộp xanh để rổ bàn màu xanh.

     * Hoạt động 3: Ôn luyện, củng cố

        Trò chơi: Thi xem ai giỏi.

- Hướng dẫn cách chơi: Trên này cô đã chuẩn bị hai chiếc rổ, một chiếc rổ màu xanh, một chiếc rổ màu đỏ và một số ông mặt trời màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Cô yêu cầu các con sẽ chọn ông mặt trời màu đỏ để vào rổ màu đỏ, chọn ông mặt trời màu xanh để vào rổ màu xanh.

 - Luật chơi: Trong vòng một bản nhạc, thi xem bạn nào chọn đúng và giỏi nhé. Chúng mình đã sẵn sàng chưa? 1 - 2 - 3 bắt đầu.

- Trong khi trẻ chơi cô quan sát trẻ chơi gợi ý giúp đỡ trẻ.

- Cô kiểm tra kết quả, nhận xét và kết thúc giờ học.      * Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Các con ơi! Hôm nay lớp mình có các bác các cô đến thăm lớp chúng mình và xem chúng mình học có giỏi không đấy, chúng mình cùng chào các bác các cô nào.

- Hôm nay cô có món quà tặng lớp chúng mình. Muốn biết trong món quà có gì cô cháu mình cùng mở nhé.

     * Hoạt động 2: Nhận biết, phân biệt màu đỏ-màu xanh

- Cô mời chúng mình ngồi đẹp để cô mở quà nhé.

- Cô có chiếc hộp màu gì? (Chiếc hộp màu đỏ)

- Còn có một chiếc hộp nữa đấy! Chiếc hộp màu gì?

- Đây là món quà gì?

- Ông mặt trời màu gì? (Ông mặt trời)

- Cô còn có một ông mặt trời nữa đấy!

- Ông mặt trời màu gì đây?

- Các con ạ, cô sẽ đ ông mặt trời màu đỏ vào chiếc hộp màu đỏ.

- Ông mặt trời màu xanh để vào chiếc hộp màu gì?

- Bây giờ cô sẽ tặng cho lớp mình mỗi bạn một rổ quà.

- Các con hãy nhìn xem các con có những món quà gì?

- Cô có chiếc hộp màu gì? (Màu đỏ)

- Chiếc hộp màu đỏ của chúng mình đâu?

- Cô có chiếc hộp màu gì?  (Màu xanh)

- Bạn nào có chiếc hộp màu xanh giơ lên nào?

- Cô có ông mặt trời màu gì? (Màu đỏ)

- Ông mặt trời màu đỏ của chúng mình đâu?

- Cô có ông mặt trời màu gì? (Màu xanh)

- Bạn nào có ông mặt trời màu xanh giơ cao nào?

- Các con hãy để ông mặt trời màu đỏ vào chiếc hộp màu đỏ, ông mặt trời màu xanh để vào chiếc hộp màu xanh nào.

- Bây giờ các con hãy giúp cô mang chiếc hộp màu đỏ để lên rổ màu đỏ, mang chiếc hộp xanh để rổ bàn màu xanh.

     * Hoạt động 3: Ôn luyện, củng cố

        Trò chơi: Thi xem ai giỏi.

- Hướng dẫn cách chơi: Trên này cô đã chuẩn bị hai chiếc rổ, một chiếc rổ màu xanh, một chiếc rổ màu đỏ và một số ông mặt trời màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Cô yêu cầu các con sẽ chọn ông mặt trời màu đỏ để vào rổ màu đỏ, chọn ông mặt trời màu xanh để vào rổ màu xanh.

 - Luật chơi: Trong vòng một bản nhạc, thi xem bạn nào chọn đúng và giỏi nhé. Chúng mình đã sẵn sàng chưa? 1 - 2 - 3 bắt đầu.

- Trong khi trẻ chơi cô quan sát trẻ chơi gợi ý giúp đỡ trẻ.

- Cô kiểm tra kết quả, nhận xét và kết thúc giờ học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường Mầm non Úc Kỳ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 49
Năm 2022 : 2.623